Władze Stowarzyszenia wyłaniane są w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych z Sali. Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu osób, a to: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i dwóch Członków Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Szczyrzyckiej Doliny Stardomki i Grodziska:
Prezes Zarządu: mgr inż. Józef Seweryn
Wiceprezes Zarządu: lek med. Tomasz Krupiński
Wiceprezes Zarządu: mgr Ludwik Zawiślak
Sekretarz: Adam Czepiel
Skarbnik: Tadeusz Filipiak
Członek Zarządu: prof. Leszek Konieczny
Członek Zarządu: mgr Adam Lejczak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Stanisław Bąbel
Zastępca Przewodniczącego: Joanna Rosa
Sekretarz: Maria Skiba

Aktualności

ZAPROSZENIE

27.05.2024

Na wykład ks. profesora Krzysztofa KOŚCIELNIAKA wykładowcę akademickiego kontynuującego cykl wykładów w tematyce „Islam a Chrześcijaństwo – Historia i Teraźniejszość"

CZYTA J WIĘCEJ