Malownicza miejscowość w dolinie rzeki Stradomki, położona u wschodnich podnóży Cietnia, której historia ściśle łączy się z cystersami. Zakonnicy ci założyli swój klasztor w Ludźmierzu w 1234 r. skąd po kilku latach ok. 1243 r. przenieśli się do Szczyrzyca, budując pierwszy kościół i zabudowania klasztorne. Pojawienie się cystersów na Ziemi Szczyrzyckiej zawdzięczamy wojewodzie krakowskiemu Teodorowi Cedro herbu Gryf, fundatorowi Opactwa, który sprowadził zakonników do Szczyrzyca. Od wieków główną myślą przewodnią cystersów jest reguła św. Benedykta, którą kierują się przez całe swoje życie.

W XVI wieku Szczyrzyc stał się stolicą dużego powiatu, obejmującego 76 parafi i miejskich i wiejskich, łącznie z Tyńcem (część dzisiejszego Krakowa), Wieliczką, Bochnią, Wiśniczem, Dobczycami, Myślenicami, Jordanowem, Lanckoroną oraz Tymbarkiem. Świetności i znaczeniu Szczyrzyca kres położyli Austriacy, likwidując w czasie rozbiorów dotychczasowy powiat szczyrzycki. Dzisiaj jest dużym ośrodkiem pielgrzymkowym i znowu powraca do dawnego blasku, ściągając liczne rzesze pątników i turystów.

Aktualności

ZAPROSZENIE

27.05.2024

Na wykład ks. profesora Krzysztofa KOŚCIELNIAKA wykładowcę akademickiego kontynuującego cykl wykładów w tematyce „Islam a Chrześcijaństwo – Historia i Teraźniejszość"

CZYTA J WIĘCEJ