Zespół Klasztorny Cystersów został założony w 1243 roku. Wyróżniającym się obiektem jest murowany kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa z pierwszej połowy XVII wieku, zbudowany na planie krzyża, w stylu gotyckim, później kilkakrotnie przebudowywany. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (pochodzący ze szkoły włoskiej, namalowany w XVI wieku, koronowany dwukrotnie: w 1939 r. koronami biskupimi, a w 1984 r. – papieskimi), która od lat opiekuje się swoimi mnichami oraz wszystkimi ludźmi przybywającymi, by prosić i dziękować za łaskę i opiekę. Cennymi przedmiotami o wartości historycznej są: krucyfi ks z XV wieku i kamienna kropielnica z XVI wieku.

W skład zespołu klasztornego wchodzi ponadto zabytkowy spichlerz murowany z XVII w., z obszerną sienią ze sklepieniem kolebkowym oraz z pięknym kamiennym portalem, ozdobionym herbem Korczak.

Opactwo Cystersów w Szczyrzycu powstało na początku XIII wieku dzięki wojewodzie krakowskiemu Teodorowi Cedro herbu Gryf, który za zgodą księcia Henryka Brodatego sprowadził cystersów z Jędrzejowa i umieścił ich na Podhalu w okolicy dzisiejszego Ludźmierza i Nowego Targu. Następnie wojewoda krakowski dokupił ziemię z terenu dzisiejszych Szalar, Rogoźnika, Szczyrzyca, Goduszy i Gruszowa, o czym świadczą najstarsze dokumenty zachowane do dzisiaj w opactwie.

Ojcowie cystersi zdecydowali się na budowę kościoła i klasztoru na Ziemi Szczyrzyckiej na trasie z Polski na Węgry, w dolinie rzeki Stradomki, u stóp góry Cietnia, gdzie na sąsiedniej górze Grodzisko stał książęcy gród chroniący szlaku węgierskiego i mający pod opieką opactwo Cystersów.Bardzo życzliwy szczyrzyckim zakonnikom był książę Bolesław Wstydliwy. Dobrodziejami zakonu byli też królowie Polski: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki oraz Władysław Jagiełło, którzy często odwiedzali opactwo w Szczyrzycu w czasie polowań w rozległych, niekończących się lasach, których pozostałością jest obecna Puszcza Niepołomicka.Dzięki temu osada Szczyrzyc w XIV wieku została powiatem obejmującym swoją administracją 33 wsie i Nowy Targ oraz klucz ludźmierski i klucz szczyrzycki. Sprowadzenie do Szczyrzyca cystersów dało tej Ziemi i jej mieszkańcom nową perspektywę i wielką szansę rozwoju. Na przestrzeni wieków możemy śledzić, jak tę szansę skutecznie Szczyrzycanie wykorzystywali, Ziemia Szczyrzycka stała się znaczącym regionem rolniczym i siedzibą stolicy największego w całej historii Polski powiatu, miejscem kultu maryjnego, miejscem utworzenia w 1808 roku szkoły przyklasztornej. Do dzisiaj cystersi wiele wnoszą do życia codziennego mieszkańców Ziemi Szczyrzyckiej. Więcej wiadomości na www.szczyrzyc.cystersi.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE

16.11.2023

Na wykład ks. profesora Krzysztofa KOŚCIELNIAKA wykładowcę akademickiego kontynuującego cykl wykładów w tematyce „Islam a Chrześcijaństwo – Historia i Teraźniejszość"

CZYTAJ WIĘCEJ