Jesteśmy dumni z naszej działalności kulturalnej. Ziemia Szczyrzycka stanowi odrębny region etnografi czny zwany lachowskim, zamieszkały przez grupę etnografi czną Lachów Szczyrzyckich. Zespoły regionalne z naszego terenu zachowały po dziś dzień żywe poczucie własnej odrębności i zamiłowanie do rodzimego folkloru.

Zespół regionalny „Szczyrzycanie” działa przy Związku Szczyrzycan od 1926 roku, prezentując folklor Lachów Szczyrzyckich na estradach Polski i za granicą. Występował w Piwnicy pod Baranami, w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Starym w Krakowie oraz uczestniczył w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej. Grupa dziecięco-młodzieżowa brała udział w Międzynarodowym Festiwalu „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu i „Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych” w Rabce. Tańczyła na Słowacji i w Serbii. „Szczyrzycanie” koncertowali też w Austrii podczas uroczystości poświęconej 321. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i 21. rocznicy pobytu Ojca Świętego na Kahlenbergu. „Szczyrzycanie” brali udział w oprawie artystycznej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu. Uczestniczyli w nagraniach płyty „Życzymy, życzymy” dedykowanej Ojcu Świętemu. Zespół nagrał też własne płyty: „Oj, jak jo se zaśpiywom w szczyrzyckiej dolinie”, „Hej nam kolęda” oraz „Od szczyrzyckich pól”. Założycielami zespołu byli ks. Antoni Matejkiewicz i dr Władysław Gębik.

Zespół Regionalny „Pnioki” z Sadku - Kostrzy powstał w 2005 r. i działa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sadku – Kostrzy. Jego członkami są uczniowie, którzy kultywują tradycje, śpiewy, tańce, obrzędy, zwyczaje oraz gwarę Lachów Szczyrzyckich i Lachów Limanowskich.
Zespół opracował i przedstawia następujące regionalne programy artystyczne: „Jak roz kawalyrka na zabawo w remizie sła”, „Na wygonie płod lascom”, „Po Majówce”, „Jak to przed weselom Kaśki było”. Przedstawiono także obrzędy kolędnicze: „Herody”, „Pastuski”, „Z turoniem”, „Z gwiazdą”. Corocznie zespół bierze udział w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach, odnosząc znaczące sukcesy.

Grupa Obrzędowa „Śwarni Ojce” powstała w 2006 r. i działa przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Sadku – Kostrzy. Członkami grupy są przede wszystkim rodzice uczniów uczęszczających do miejscowej szkoły. „Śwarni Ojce” opracowali i przedstawili następujące programy artystyczne: „Na doskubku u Franusiowe”, „Jak Magda spod brzegu kapusto kisiła”, „Na sobótce płod lascom” oraz obrzędy kolędnicze, za które uzyskali najwyższą w kraju nagrodę – „Złotą Rozetę” na Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zespół regionalny „Wilkowicanie” działa przy Zespole szkół Publicznych w Wilkowisku od 2008 r. w trzech grupach: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej. Do zespołu należą uczniowie szkoły, jej absolwenci i rodzice. Grupy biorą udział w szkolnych i lokalnych imprezach oraz gminnych przeglądach grup kolędniczych, klasyfi kując się na szczeble powiatowe i ogólnopolskie. W skład zespołu regionalnego wchodzi również kapela złożona z mieszkańców wsi Wilkowisko.

Gmina Jodłownik kultywuje piękne ludowe zwyczaje organizując konkurs Palm Wielkanocnych, Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i inne. W Poniedziałek Wielkanocny można spotkać u nas śmigurtników – „słomioków”, natomiast w okresie Bożego Narodzenia – kolędników. Żywa jest również tradycja plenia ognisk – „sobótek”w Zielone Świątki.

Aktualności

ZAPROSZENIE

27.05.2024

Na wykład ks. profesora Krzysztofa KOŚCIELNIAKA wykładowcę akademickiego kontynuującego cykl wykładów w tematyce „Islam a Chrześcijaństwo – Historia i Teraźniejszość"

CZYTA J WIĘCEJ