Liczne cmentarze, kapliczki, pomniki oraz krzyże znajdujące się w Gminie Jodłownik są świadectwami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na naszym terenie i nie tylko.

Kostrza
W centrum wsi można zobaczyć budynek starej szkoły z 1925 r., obok tablica pamiątkowa i niewielki krzyż metalowy, wystawiony na pamiątkę cudownego ocalenia mieszkańców od pacyfi kacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej.

Krasne-Lasocice i Słupia
Cmentarze z I wojny światowej - miejsce spoczynku Rosjan i Austriaków, a nawet Tyrolczyków poległych na tym terenie.

Sadek i Mstów
W centrum wsi Sadek znajduje się kaplica wybudowana w 1947 roku, która do dzisiejszego dnia służy mieszkańcom do kultywowania tradycji i obrzędów religijnych. Corocznie, 26 sierpnia w święto Matki Boskiej Jasnogórskiej, odbywa się przy niej odpust. Pomnik poległych we wsi Sadek, upamiętnia jedną z bitew stoczonych w czasie I wojny światowej oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości. Krzyż wzniesiony na pograniczu wsi Sadek i Mstów jest świadewctwem spoczywających tam żołnierzy z Tyrolu.

Szczyrzyc i okolice
W tej miejscowości jest wiele miejsc upamiętniających drogę Polaków do wolności:
Kapliczka i cmentarz wojenny ofiar z I wojny światowej z 1914 roku,
Pomnik poświęcony pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej w Szczyrzycu, obok kamienny obelisk, postawiony w 60. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
Pomnik poświęcony tym, którzy zginęli podczas pacyfi kacji Wadzynia (1939 rok),
Pomnik dla uczczenia ofiar pacyfikacji Smykani (1944 rok),
Krzyż Grunwaldzki postawiony w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem,
Krzyż upamiętniający „Cud nad Wisłą” (na tzw. Zakamieniu).

Aktualności

ZAPROSZENIE

16.11.2023

Na wykład ks. profesora Krzysztofa KOŚCIELNIAKA wykładowcę akademickiego kontynuującego cykl wykładów w tematyce „Islam a Chrześcijaństwo – Historia i Teraźniejszość"

CZYTAJ WIĘCEJ