Kopalnie soli
35 km od Szczyrzyca znajduje się najbardziej znana kopalnia soli Wieliczka www.kopalnia.pl, natomiast Bochnia – najstarsza kopalnia soli na świecie oddalona jest o 45 km www.kopalniasoli.pl.

Kto szuka przygód i mocnych wrażeń, znajdzie je nieopodal nas, oto kilka propozycji:

SZLAK CZARNY
SZCZYRZYC - STRÓŻA
DŁUGOŚĆ: 6,2 km
CZAS PRZEJŚCIA: 2 godz.
PRZEWYŻSZENIE: 160 m

W słowie magia kryją się zazwyczaj jakieś nadprzyrodzone zjawiska. Często jednak są to miejsca na pozór zwyczajne, a mimo to niepowtarzalne. Jest ich w Gminie Jodłownik przynajmniej kilka.

Są „niemymi świadkami” dawnej przeszłości naszej ziemi i dowodem, że nasze strony były niegdyś gniazdem wybitnych rodów w Polsce.

Liczne cmentarze, kapliczki, pomniki oraz krzyże znajdujące się w Gminie Jodłownik są świadectwami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na naszym terenie i nie tylko.

Szyk
Pierwsze wzmianki o tej wiosce oddalonej 8 km od Jodłownika, pochodzą z I dekady XIII w. W jej centrum stoi drewniany, kryty gontem kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Barbary Męczennicy, który prawdopodobnie powstał w pierwszej połowie XVI w., a przebudowany w pierwszej połowie XVII w. Wewnątrz podziwiać można namalowany na deskach lipowych obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (datowany na lata 1520-1530), który zajmuje ważne miejsce w kręgu zabytków małopolskiego malarstwa gotycko-renesansowego.

W pobliżu zabudowań klasztornych znajduje się browar – odwieczna wizytówka zakonników, którego początki sięgają 1623 r. Historia cystersów nierozerwalnie wiąże się z historią piwa produkowanego w klasztorach. Zaczęło się od produkcji podpiwku na bazie palonego jęczmienia, natomiast warzenie piwa wysokoprocentowego rozpoczęto w roku 1824.

W 1954 roku ówczesny opat dr Stanisław Kiełtyka, chcąc ocalić zbiory sztuki sakralnej, a także eksponaty zbierane od okolicznej ludności, założył muzeum, które pierwotnie znajdowało się w pomieszczeniach klasztornych. W roku 1966 uporządkowano zbiory i podzielono je na dwa działy: militaria i sztuka sakralna. W 1984 r. zgodnie z decyzją opata dr. Huberta Kostrzańskiego przeniesiono eksponaty z klasztoru do wyremontowanego dawnego spichlerza.

Klasztor Cystersów został założony w 1243 roku. Wyróżniającym się obiektem jest murowany kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa z pierwszej połowy XVII wieku, zbudowany na planie krzyża, w stylu gotyckim, później kilkakrotnie przebudowywany. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (pochodzący ze szkoły włoskiej, namalowany w XVI wieku, koronowany dwukrotnie: w 1939 r. koronami biskupimi, a w 1984 r. – papieskimi), która od lat opiekuje się swoimi mnichami oraz wszystkimi ludźmi przybywającymi, by prosić i dziękować za łaskę i opiekę. Cennymi przedmiotami o wartości historycznej są: krucyfi ks z XV wieku i kamienna kropielnica z XVI wieku.

Aktualności

ZAPROSZENIE

27.05.2024

Na wykład ks. profesora Krzysztofa KOŚCIELNIAKA wykładowcę akademickiego kontynuującego cykl wykładów w tematyce „Islam a Chrześcijaństwo – Historia i Teraźniejszość"

CZYTA J WIĘCEJ