Aktualności

ZAPROSZENIE

30.09.2019

Na Walne Zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Szczyrzyckiej Doliny Stradomki i Grodziska

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Każda z miejscowości w gminie kryje w sobie jakąś tajemnicę i jest warta zwiedzenia.

Szczyrzyc w swej długiej i burzliwej historii był ważnym centrum osadniczym, siedzibą rozległego powiatu, a także ośrodkiem naukowym. Jodłownik – kiedyś był wsią rycerską porośniętą przez lasy jodłowe, którym zawdzięcza swą nazwę. O tym, że nasze strony były zamieszkałe przez wybitne rody, świadczą pozostałości dworów. Na przykład dwór w Słupi, który zrekonstruowany zachował się do dnia dzisiejszego oraz pozostałości dawnego dworu jodłownickiego Romerów. W pamięci ludzkiej zachowały się wspomnienia po dworze w Szyku, natomiast we Mstowie pozostała po nim tylko legenda. Janowice wyróżniają się dużą ilością kapliczek, fi gur i krzyży przydrożnych. Z kolei Sadek i Krasne-Lasocice to miejscowości związane z tragicznymi wydarzeniami, które rozegrały się na tym terenie, czego dowodem są liczne miejsca pamięci narodowej. Z Kostrzą związane są tajemnicze opowieści o istnieniu niegdyś na szczycie góry grodziska, zwanego przez miejscową ludność „Piwniczysko”, zaś tuż przy granicy Pogorzan znajduje się owiany legendą Kamień Diabelski. Na wzniesieniu, w północnej części gminy, położony jest kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Górze Św. Jana widoczny niemal z każdego miejsca w okolicy. Podobnie jak w innych miejscowościach gminy dominuje tu sadownictwo. Gminę od strony południowej zamyka największa wioska na naszym terenie – Wilkowisko. Jej początki, według miejscowych przekazów, sięgają roku 966. Większe miejscowości w pobliżu Gminy Jodłownik to: Dobczyce, Dobra, Limanowa, Łapanów, Raciechowice, Tymbark, Wiśniowa.